INFORMARE PUBLICA

Nr.1304/ 300 /12.07.2022

 

INFORMARE PUBLICA

 

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent  tr.al II lea_2022.

Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L. cu sediul in Campulung, str. Magurii                   Nr. 20A , jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/524/ 2000, avand                        CUI RO 13608124, reprezentata prin Director General ing. Catalin Delcuescu, avand ca domeniul de activitate fabricarea de   echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule si fabricarea altor produse din material plastic,  are implementat/ certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu  SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale SR EN ISO 45001:2018 .

Societatea detine:

·        Autorizatia Integrata de Mediu Nr. 1 / 15.07.2020, emisa pentru activitatea de „Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza) cod CAEN 2229 si pentru fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule cod CAEN 2932). S-a solicitat la APM-Arges revizuirea AIM- Nr. 13499/10.06.2021.

·        Autorizatia nr. . 9337/26.11.2021 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Campulung(conform AIM, au fost prelevate ape uzate in luna iunie 2022);

·        Autorizatie de Gospodarire a apelor Nr.17/27.01.2020 emisa de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea.( S-a solicitat la Administratia Bazinala de Apa Arges- Vedea revizuirea autorizatiei Nr.8639 /11.05.2022);

Conform conditiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu, societatea  Automotive Complete Systems S.R.L . a efectuat urmatoarele demersuri:

  • a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectiva a deseurilor;
  • depoziteaza temporar deseurile periculoase si nepericuloase generate din activitatea desfasurata in spatii special amenajate si le valorifica/ elimina in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu operatori economici autorizati pentru preluarea deseurilor;

·  a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);

·  salariatii societatii sunt instruiti anual privind managementul deseurilor si al substantelor si amestecurilor periculoase;societatea noastra este pregatita pentru a interveni eficient in caz de scurgeri/ deversari necontrolate de substante / amestecuri periculoase;

·  a transmis catre autoritati, raportarile solicitate prin autorizatia integrata de mediu;

         In perioada 01.04.2022 -30.06.2022, din activitatea Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L., nu au rezultat consecințe negative asupra mediului, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu.