INFORMARE PUBLICA

 

                                 Anunt public privind emiterea Acordului de mediu

 

 

S.C. AUTOMOTIVE COMPLETE SYSTEMS S.R.L., cu cu sediul in municipiul Campulung, str. Magurii, nr. 20A, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalarea si punerea in functiune a unor utilaje industriale suplimentare, fara fundatii,  fara efectuarea de lucrari de construire”, propus a se implementa in municipiul Campulung, str.  Magurii, nr. 20A,  judetul Arges.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii Nr.50A,  judetul Arges in zilele de luni-vineri precum si la urmatooarea adresa de internet  www.apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

                                  Anunt public privind  emiterea Acordului de mediu

 

 

 

S.C. TREVES GIC S.R.L., cu cu sediul social in municipiul Campulung,      Calea Magurii, nr. 20A, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra deciziei  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalarea de utilaje, fara fundatii,  pentru inceperea activitatii firmei TREVES GIC S.R.L.”, propus a se implementa in municipiul Campulung, str. Calea Magurii, nr. 20A,                   judetul Arges.

      Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii Nr.50A,  judetul Arges in zilele de luni-vineri precum si la urmatooarea adresa de internet  www.apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.