INFORMARE PUBLICA

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent  tr.al IV-lea 2019.

Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L. cu sediul in Campulung, str. Magurii Nr. 20A, jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/524/ 2000, avand CUI RO 13608124, reprezentata prin Director General –  ing. Catalin Delcuescu, avand ca domeniul de activitate fabricarea de   echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule are implementat/ certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu  SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008/ SR EN ISO 45001:2018  .

Societatea detine Autorizatia de Mediu nr. 303/08.08.2013 revizuita la 23.12.2015, emisa pentru activitatea de fabricarea de   echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule cod CAEN 2931/2932  si Autorizatia nr. 8918/29.11.2019  privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Campulung

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu, societatea  Automotive Complete Systems S.R.L . a efectuat urmatoarele demersuri:

– a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectiva a deseurilor;

– a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);

– a transmis catre autoritati , raportarile solicitate prin actele de reglementare;

– au fost monitorizeaza calitatea factorilor de mediu conform cap.III din Autorizatia de  mediu, prin intermediul unor laboratoare acerditate RENAR si transmite rezultatele incercarilor catre APM Arges;

– angajatii societatii sunt instruiti anual privind managementul deseurilor si al

substantelor si amestecurilor periculoase;

– societatea noastra este pregatita pentru a interveni eficient in caz de scurgeri/deversari necontrolate de substante chimice prin utilizarea de materiale absorbante si KIT_uri profesionale de interventie pentru astfel de situatii.

In perioada 30.09 – 31.12.2019, din activitatea Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L., nu au rezultat consecințe negative asupra mediului.