INFORMARE PUBLICA

Nr.1304/ 40 / 13.01.2023

INFORMARE PUBLICA

 

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent  tr.al III lea_2022.

Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L. cu sediul in Campulung, str. Magurii                   Nr. 20A , jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/524/ 2000, avand                        CUI RO 13608124, reprezentata prin Director General ing. Catalin Delcuescu, avand ca domeniul de activitate fabricarea de   echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule si fabricarea altor produse din material plastic,  are implementat/ certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu  SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale SR EN ISO 45001:2018 .

Societatea detine:

·        Autorizatia Integrata de Mediu Nr. 1 / 15.07.2020, emisa pentru activitatea de „Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza) cod CAEN 2229 si pentru fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule cod CAEN 2932). S-a solicitat la APM-Arges revizuirea AIM- Nr. 13499/10.06.2021.

·        Autorizatia nr. . 9337/26.11.2021 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Campulung;

·        Autorizatie de Gospodarire a apelor modificatoare a autorizatiei de gospodarire a apelor Nr. 17 /27.01.2020 – Nr.397/07.11.2022 emisa  de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea;

Conform conditiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu, societatea  Automotive Complete Systems S.R.L . a efectuat urmatoarele demersuri:

  • a intretinut in permanenta curatenia, a organizat colectarea selectiva a deseurilor;
  • depoziteaza temporar deseurile periculoase si nepericuloase generate din activitatea desfasurata in spatii special amenajate si le valorifica/ elimina in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu operatori economici autorizati pentru preluarea deseurilor;

·   a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);

·  salariatii societatii sunt instruiti anual privind managementul deseurilor si al substantelor si amestecurilor periculoase;societatea noastra este pregatita pentru a interveni eficient in caz de scurgeri/ deversari necontrolate de substante / amestecuri periculoase;

·  in luna septembrie 2022 au fost facute determinari de imisii, emisi si zgomot, in conformitate cu Autorizatia Integrata de Mediu    Nr. 1 / 15.07.2020 (cap.13).Nu s-au semnalat depasiri ale valorilor limita legale. Organizatia a transmis rezultatele incercarilor catre APM Arges si Garda de Mediu- Arges;

         In perioada 01.10.2022 – 31.12.2022, din activitatea Societatea  Automotive Complete Systems S.R.L., nu au rezultat consecințe negative asupra mediului, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu.